Privacyverklaring

Privacyverklaring Transportkennis

Hier vind u de privacyverklaring van Transportkennis. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die door Transportkennis worden verzameld.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ed Bevers is mede-eigenaar van Transportkennis.

1.  Transportkennis

Transportkennis is een vennootschap onder firma die zich richt op het opleiden van kandidaten voor het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Transportkennis verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt over het gebruik van uw gegevens door Transportkennis, neemt u dan gerust contact op via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2.  Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Transportkennis, deze worden hieronder toegelicht;

2.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Transportkennis stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn niet commercieel en gericht op kennisdeling. Uw e-mailadres en naam wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Transportkennis. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

2.2. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Transportkennis via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en gewenste dienst.

2.3. Analytics

De website van Transportkennis verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3.  Ontvangers

De gegevens die Transportkennis ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

3.1. Siteground Hosting

De e-mail van Transportkennis wordt gehost door Siteground Hosting. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Siteground Hosting.

4.  Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Transportkennis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Transportkennis via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.  Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Transportkennis of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Transportkennis. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Transportkennis privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Daarnaast is het domein van Transportkennis ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6.  Uw rechten

6.1. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Transportkennis vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Transportkennis. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Transportkennis. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

6.3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Transportkennis opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Transportkennis al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Transportkennis vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Transportkennis niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Transportkennis uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van dit recht doet u door een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Transportkennis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Transportkennis via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Transportkennis de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Transportkennis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Transportkennis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Transportkennis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Transportkennis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waalwijk, 25 mei 2018 

  Transportkennis